МОЛОДНЯК 2011-2018 г

 

 

Контивель коб. 2017
Халакель коб. 2017
Оррива коб. 2017
Факирия коб. 2017
Клинок , жер., голшт. 2016
Факира коб., голшт. 2015
Пеликано коб., голшт. 2015
Ва-банк жер., голшт. 2015
Ольвия коб., голшт. 2014
Фисташка коб., голшт. 2014
Пташка Балу коб., ольден. 2014
Калиф жер., голшт. 2014
Каскад жер., голшт. 2011